Ortak Dersler

Ortalama Saat Ağırlık
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
Yabancı Dil
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Görsel Sanatlar
Müzik
Beden Eğitimi ve Spor
TEKNOLOJİ VE TASARIM
KUR'AN-I KERİM
ARAPÇA
PEYGAMBERİMİZİN HAYATI
TEMEL DİNÎ BİLGİLER

Seçmeli Dersler

Ortalama Saat Ağırlık

Sonuç


Yorum yapın